Upgrade to add your own logo

Usprawnienie wyświetlania osi czasu na mobilnym

Wymień pomysły z Mariuszem Glińskim