Upgrade to add your own logo
Sign Up for Free

Demo av HOME of Recruitment Academy

Online utbildning och digitalt stöd i kompetensbaserad rekrytering för chefer, som höjer lägsta nivån hos alla som rekryterar. Josefin Malmer ger en demo av de olika kapitlen i HOME of Recruitment Academy, så som intervjuteknik, kandidatupplevelse och rekryteringsfällor.
Want to help your business thrive by using video?
Create and share videos with Vidyard.
Upgrade your plan to customize with your own Action