Upgrade to add your own logo
Sign Up for Free

Demo av HOME of Recruitment Academy

Online utbildning och digitalt stöd i kompetensbaserad rekrytering för chefer, som höjer lägsta nivån hos alla som rekryterar. Josefin Malmer ger en demo av de olika kapitlen i HOME of Recruitment Academy, så som intervjuteknik, kandidatupplevelse och rekryteringsfällor.
Say more with video. Get started in seconds with Vidyard.
Upgrade your plan to customize with your own Action