Upgrade to add your own logo

Předveďte výzkum své instituce

Ať už jste výzkumník nebo administrujete výzkum Vaší organizace,
tak prezentování vašich výsledků má významnou úlohu pro dokázání vlivu vašeho výzkumu nebo rozvíjení vědeckých partnerství.
Připojte se k našemu webináři a zjistěte, jak vytvořit kompletní profily pro výzkumníky a instituce pomocí nástrojů a dat od Clarivate. Dosáhněte, aby byl Váš důležitý výzkum lépe viditelný.